My Image
MiniBase.org
Welcome to MiniBase.org
Site logo
Site logo
Min Database for Windows · Vanlig stilte spørsmål (FAQ)
Innhold på FAQ
 1. Kan jeg kopiere en hel database til minnepinne ?
  Ja, det kan du gjerne gjøre, men husk å få med deg alle filene. Heter f.eks. databasen person.dbf, må du også kopiere filene person.fpt (finnes kun hvis du har editorfelt i databasen, ps: bruker du en gammel dbasefil vil denne filen hete .dbt til etternavn og ikke fpt til opplysning), person.prt og person.for. Så en komplett database består av 3, eller 4 filer.

 2. Kan jeg ha fler enn én database åpen på en gang i Min Database eller fler utgaver av Min Database åpen på en gang ?
  Nei, programmet tillater ikke dette. Det er kun tillatt å ha en database åpen på en gang. Det planlegges en fler-bruker versjon seinere, men i den versjon du har nå går dette ikke.

 3. Kan jeg bruke andre xBase kompatible databaser ?
  Nei, det er ingen garanti at dette lykkes, det er omtrentlig 17 forskjellige xBase lignende fil-formater. Min Database «prøver» å holde tritt med alle, men det er ingen garanti for dette, så derfor hold deg til database laget og brukt av Min Database.

 4. Hvilket database format er det egentlig Min Database lager og bruker ?
  Programmet Min Database lager databaser av typen «free tabels» 100% kompatibelt med nyeste versjon av Microsoft Visual FoxPro 9.0.

 5. UniCode support ?
  Nei, programmet har ikke Unicode support, dette vil si f.eks. støtte til kinesisk tegnsett f.eks. I databaser. For å gi støtte til dette må databasene også støtte for disse «dobbelt-tegnene» dette gjør per i dag ikke Min Database.

 6. Nettverkstøtte
  Nei, min Database har ikke nettverkstøtte. Du kan dele en databasefil kompatibel med min Database på flere maskiner, men på egen risiko. Det er mulig å åpne databaser «delt», men det vil kun være en «transaksjons-lås» ved oppdatering av databasen tilgjengelig for deg. Du må eventuelt åpne hele databasen på nytt eller editere kort i kort-visning får å få med deg eventuelle endringer som er gjort på kort fra andre brukere. Det er planer om en nettverks utgave med inntil 10 brukere – tid og penger styrer dette – i og med programmet er laget uten noen form for økonomisk vederlag i viklingstiden og kun er utgitt som shareware. Versjonen du nå benytter er derfor å anse som en en-bruker utgave, med støtte til å ha én database åpen av gangen.

 7. Kan Min Database skrive ut lister ?
  Ja, Min Database kan skrive ut lister akkurat slik du ønsker det, til og med fargestøtte og muligheter for benytte deg av redusert fargemetning på annenhver linje.

 8. Kan jeg se på utskriften før den skrives ut?
  Ja, Min Database har en «forhåndsvisning» funksjon som lar seg evaluere alle sidene før du eventuelt skriver det ut – du har også muligheten til å «plukke» ut hvilke sider du ønsker.

 9. Kan Min Database skrive ut giro'r ?
  Nei, Min Database har ikke støtte for sideutskrift med spesielle posisjoner, slik som rapportgeneratorer har. Du har i midlertidig en løsning med å skrive ut hele kort på et enkelt ark (etter selvvalgt tekst og selvvalgte felter), dette gir en viss støtte for dette.

 10. Hvordan sorterer jeg databasen/lista ?
  Dette kan du enkelt gjøre med å høyreklikke på kolonneoverskriften på ønsket kolonne. Ved første klikk vil databasen bli sortert stigende (A-Å), ved neste gangs trykk vil databasen bli sortert synkende (Å-A) og ved neste klikk igjen vil sortering bli skudd av. Og visning går tilbake til kortnr (fra kortnr 1 ... til siste kort).

 11. Hvordan søker jeg i databasen ?
  Det er 2 metoder for å gjøre dette. 1. Benyttet feltet øverst til høyre i vinduet til min Database eller klikk på «Avansert søking» øverst til høyre i vinduet.

 12. Hvordan lagrer jeg i Min Database
  Det finnes ingen lagre knapp i Min Database, alt du gjør lagres automatisk straks du hopper ut av et felt.

 13. Kan jeg endre utseende til side-visning ?
  Ja, det kan du, både bakgrunn og tekst og hvilke felter du ønsker skal være med, kan du endre og tilpasse akkurat slik du ønsker. Alt du behøver gjøre er å trykke på linjalen på knapperaden øverst i vinduet til Min Database.

 14. Når ble Min Database først sluppet ut i markedet ?
  Første versjon (versjon 1.0) ble sluppet den 18 oktober 2012. Alle registrerte og betalende kunder, kan oppgrade fritt til nye versjoner at programmet «Min Database». Titt ellers litt på historien til programmet Min Database et annet sted her på hjemmesiden til Min Database.

 15. Hva er egentlig forskjellen mellom den registrerte utgaven og den utgaven jeg kan hente på nettet uten noen lisensnøkkel ?
  Forskjellen er stor. Den utgaven du henter uten lisensnøkkel er kun en 30-dagers gratisversjon som ikke kan skrive ut noen databaser. Dette er hovedforskjellen, i tillegg kan du heller ikke skru av at velkommen-vinduet, som kommer opp hver gang du starter. Dette er kun i den registrerte utgaven du kan skru av dette.

 16. Jeg lurer veldig på i hvilket programmeringsspråk Min Database er utviklet i ?
  Min Database er utviklet i Delphi XE2, og er således et OOP program. OOP står for Objekt Orientert Pascal.

 17. Er det planer for andre plattformer ?
  Ja, det er det, samtidig med at Min Database utvikles til Windows, utvikles det OS X versjon til Mac. Denne versjonen kommer seinere, etter Min Database for Windows har vært på markedet en stund. Det er også intensjoner å utvikle IOS utgave til Ipad på et seinere tidspunkt. Her kommer det også til å prioriteres en Cloud støtte først. Det vil si at det skal være en cloud støtte til samtlige plattformer i programmet, slik at databaser kan utveksles mellom de forkjellige programmene. Det blir prioritert med OneDrive og DropBox. Cloud (også kalt nett sky) gir en spennende mulighet til Min Database i fremtiden.

 18. Er Min Database et 64bit program ?
  Nei, Min Database er det 32bit program, og benytter ikke 64bit støtten som finnes i Windows 7. Grunnen til dette er at programvareutvikler ikke har funnet noen praktisk grunn til å å lage en 64bit versjon også, da søkerutiner funger helt greit i 32bit utgaven. Det må være en grunn til 64bit, som f.eks. Et et tungt dvd kopierings program f.eks. Min Database bruk så lite resurser at det er svært lite behov per i dag.

 19. Hvordan fungerer en flerspråklig utgave av Min Database ?
  Min Database er nå en flerspråklig utgave. Det vil si at både programmet og installasjonsprogrammet har flere språk en ett. For øyeblikket er det kun ENGELSK og NORSK. Ved installasjon av programmet kan du velge Engelsk eller Norsk installasjonveiledning. Selve programmet Min Database prøver selv første gang å finne ut av språket du har på maskinen din. Er dette norsk, vil programmet Min Database starte på Norsk, er språket ditt på noe annet, vil en Engelskspråklig utgave av Min Database starte. Det påpekes at det er kun én utgave av selve programmet, så språkvalg gjøres i selve programmet. Dette kan du endre manuelt selv også i konfigurasjonvinduet til programmet, men du nå starte programmet på nytt før endringer trer i kraft.

 20. Hvordan oppgraderer jeg til nyeste versjon ?
  Det enkleste er å av-installere den gamle/forrige versjon, og så installere den nye på samme plass som du gjorde forrige gang. Dette er den enkleste måten å gjøre dette på. Ved av-installering vil ingen databasefiler eller andre filer du måtte ha lagt til i mappa programmet ble installert på bli slettet. Kun programmet vil bli slettet og konfigurasjons-fila (med etternavn .dat) vil bli liggende, sammen med eventuelt andre filer da.

  Ved å benytte denne metoden vil du beholde dine innstillinger i programmet. Ønsker du "starte helt på nytt", må du slette konfigurasjon-fila som heter mindatabase.dat. Du må da skrive inn lisensnøkkel på nytt.

 21. Kan jeg lese brukerveiledningen her på hjemmesiden til Min Database?
  Ja, det kan du, hvis du har muligheten til å lese PDF filer i nettleseren din. Du kan lese den norske brukerveiledningen her. Og den engelske brukerveiledningen her.

 22. Hvor burde jeg plassere databasefiler på harddisken ?
  Det er opptil deg, men det anbefales at mappe fra ROOT, som kanskje heter «databaser». Og ha databasefiler liggende langt inne i et hierarki av mapper – som faktisk Windows selv foreslår, er ikke å anbefale. Når du en gang skal oppgradere eller kjøpe deg en ny maskin, er det viktig å lett finne viktige filer.