My Image
MiniBase.org
Welcome to MiniBase.org
Site logo
Site logo
Min Database for Windows · Tips
Stacks Image 1320
Tips og gode råd
Her er en liten oversikt over ting som kanskje gjør Min Database enklere eller bedre å bruke.

Endre farger på vinduer
Felt typer
Hvilke hensyn burde jeg ta når jeg velger felttype
Registrering av Min Database
Kan jeg lese dokumentasjonen til Min Database her
Endre farger på viduer
Stacks Image 83
Du kan enkelt endre farger på alle vinduene til Min Database.
For å gjøre dette, velger du tannhjulet på øverste knapperad på hovedskjermen til Min Database, dernest velger du 4.Utseende, dernest 4.2 Vindu-utseende.

Der har du 2 slidere som du kan flytte frem og tilbake. Prøv deg frem -du ser resultat mens du flytter slideren. Hvis du vil ha tilbake det opprinelige utseende klikker du på knappen "Tilbakestill".


Felttyper
Det finnes mangle forskjellige felttyper og svært mange alternativer på hvor lagt ett felt skal være. I utgangspunktet må du selv prøve deg frem, men noen råd er gode å ta med seg. Her forklares kun de typene Min Database brukes - det finnes fler, men er irrelevant for Min Database.

Logisk felt
Et logisk felt har en fast bredde på 1 tegn i databasefila og visuelt til deg 3 tegn. Feltet kan inneholde verdien "Ja " eller "Nei", altså sant eller usant. Denne felttypen trenger ingen fler forklaringer. Bruk den hvis du trenger felt som inneholder svarene Ja eller Nei. Trenger du fler verdier, så bruk heller et karakterfelt.

Editor (memo) felt
Det kanskje mest spennende feltet som kan brukes. Dette feltet er spesielt og kan lagre ubegrenset med data -men det anbefales ikke å brukes det til f.eks. felt som navn, adresse og sånt. Bruk denne felttypen kun til felter hvor du trenger skrive inn større mengder med tekst, som f.eks. en oppfølgning av kunder e.l. Du kan jo "dumpe" tekst her med Ctrl+V fra Windows også. Hver oppmerksom på at data/tekst i dette feltet lagres i en egen fil som har etternavnet fpt.

Dato felt
Et flittig brukt felt, som har en fast lengde på 8 tegn i databasen og 10 tegn ved felt redigering. Formatet i feltredigering er som følger DD.MM.ÅÅÅÅ. Hvor DD står for dagen i måneden (1-31), MM er måneden (1-12) og siste 4 er året (f.eks. 1972). Det er smart å bruke datofelt hvis du trenger dette, da dette feltet gir deg fine sortingsmuligheter i databasen. Glem heller ikke at Min Database kan tolke 2-siffret input av årstall etter forhåndsdefinert århundre i konfigurasjonen til Min Database.

Numerisk felt
Her kommer vi til et mer kreativt felt som har svært mange muligheter. Bruk dette feltet hvis du kun skal ha tall i feltet ditt, dette feltet gir deg også fine sorteringsmuligheter seinere. Men dette er et vrient felt hvor du selv må bestemme lengden på feltet, eventuelt også antall desimaler du ønsker benytte. Hovedregelen her er at du ikke kan endre denne lengden seinere, ikke glem det. Feltlengden kan være mellom 1 til 18 tegn, antall desimaler du eventuelt velger "spiser" opp feltlengden + 1 tegn til komma eller puktum. Et eksempel : Et numerisk felt med 7 i feltlengde og 2 desimaler gir følgende utseende ved redigering : 9999,99. Som du ser her gir det deg maksimalt 9999,99 i verdi også maksimalt -999,99 i negativ verdi. Så husk å kalkuler hva maks verdien du ønsker før du bestemmer deg. Eventuelt trå til litt ekstra med feltlengden kanskje?

Karakter felt
Det mest brukte feltet i alle vanlige databasesystemer. Her kan feltlengden være mellom 1 tegn og opptil 254 tegn maks per felt. Igjen tenk deg godt om angående feltlengden og ikke glem at sorting av tall under karakterfelt ikke fungerer noe særlig bra. Så har du kun en numerisk verdi du ønsker i feltet, så velg numerisk felt hvis du seinere har planer om å sortere dette.
Hvilke hensyn burde jeg ta når jeg velger felttype ?
Det viktigste er å lese alt om felttypene over, og tenke deg over 2 ganger. En god sikkerhet er kanskje å la lengden være "litt" lenger" enn det den egentlig trenger, men til gjengjeld blir databasefilen større, men i dag spiller det svært liten rolle, med mindre du har mange millioner kort.

Altså enkelt forklart vil en database med 1 felt som f.eks. heter "navn" og ha lengden 80 tegn ta ca 80 tegn i plass på harddisken din. Har du 100.000 kort, vi denne databasen alene utgjøre med det ene felttet ca.8 mb. Så feltlengde er viktig. Det understrekes at når det gjelder editorfelt(memofelt) så er kalkulering ikke likt det f.eks. det er i karakterfelt. Editorfelt har dynamisk feltlengde, og programmet har en egen funksjon som prøver "bruke igjen" feltet hvis lengde på nytt innhold er lik eller mindre enn forrige lagring. Men til gjengjeld er sortering og visuelle presentasjoner svakt når det gjelder editorfelt(memofelt).

Med Min Database har muligheter for både å skrive ut hele kort med editorfelt, pluss muligheter for å skrive ut bare innehold på et editorfelt. Valget er ditt.
Registrering av Min Database
Når du har fått lisensnøkkel tilsendt pr. post eller pr. e-post kan du registrere programmet Min Database, slik at du kan benytte alle funksjonene dette programmet tilbyr deg. Før du gjør dette er det viktig å vite at du må skrive inn et brukernavn og eventuelt firmanavn hvis du trenger det. Disse navnene kan du ikke endre etter du har registrert programmet.

  1. Start programmet med å trykke på kappen med bilde av et tannhjul øverst i hovedvinduet til programmet. Da skal et nytt vindu komme opp som inneholder konfigurasjon til programmet Min Database.
  2. På venstre side i dette vinduet velger du punkt 8 som er registrering av programmet.
  3. Skriv inn hele lisensnøkklen i feltet det står lisens-nøkkel, fyll så deretter inn navn og eventuelt firmanavn som programmet skal tilhøre.
  4. Trykk så på knappen "Registrer program".
  5. Hvis alt har gått rett skal det nå stå "PROGRAMMET ER REGISTRERT", eventuelt en feilmelding hvis du skrev inn lisensnøkklen feil. Får du dette ikke til og mener det er noe galt med lisensnøkklen, så ta kontakt med oss på support@mindatabase.com snarest.
Lykke til med programmet. Håper programmet gir deg mange fine muligheter i fremtiden.
Kan jeg lese dokumentasjonen til Min Database her ?
Stacks Image 1594
Ja, det kan du. Du finner dokumentasjonen til Min Database også online. Dokumentasjonen er lagret i PDF format, så du må ha PDF-støtte i nettleseren din. Eldre versjoner av programmet Min Database har ikke vedlagt PDF dokumentasjonen. Ønsker du lagre denne til din harddisk, må du åpne linken med høyre museklikk, og velge lage som.

Komplett engelsk dokumentasjon til Min Database
Komplett norsk dokumentasjon til Min Database
 You are at: