My Image
MiniBase.org
Welcome to MiniBase.org
Site logo
Site logo
Min Database for Windows

New release of Min Database - March 2015 (v2.0)


ENGLISH TEXT
A new version of the program Min Database has arrived!
This is version 2.0, released march 2015 - and will of course be free for all registered customers.

This version includes some bug fixes. Most minimal and one vital error when printing. In addition, it directed that we now use minibase.org and no longer uses mindatabase.com.

Have you already installed and registered the program, you only need to uninstall this in windows. Key file "mindatabase.dat" remains in folder and all saved settings will work as before - see otherwise operating instructions accompanying the program for more info just about this. We are no longer using code signing from Comondo. This was too expensive. So the new version contains no code signing.

Good luck with your new and improved version of Min Database.


NORSK TEKST
En ny utgave av programmet Min Database har kommet!
Dette er versjon 2.0, released mars 2015 - og vil selvsagt være gratis for alle registrerte kunder!

Denne versjonen inneholder endel feilrettinger. De fleste minimale og 1 vital feil ved utskrifter. I tillegg er det rettet på at vi nå benytter minibase.org og ikke lenger bruker mindatabase.com.

Har du allerede installert og registert programmet, trenger du kun avinstallere dette i windows. Nøkkel-filen "mindatabase.dat" blir liggende i mappa si og alle lagrede innstillinger vil virke som før - se ellers brukerveiledningen tilhørende programmet for mer info akkurat om dette. Vi bruker ikke lenger codesigning fra Comondo. Dette ble for dyrt. Så den nye versjonen inneholder ingen code signering.

Lykke til med din nye og forbedrede versjon av Min Database v2.0


Ny versjon av Min Database for Windows v1.6

Dokumentasjonen til Min Database er nå lagt i installasjonsprogrammet. Både engelsk og norsk dokumentasjon.

Rettet noen skrivefeil og noen kosmetiske feil.

Ny versjon av Min Database for Windows v1.5

Rettet feil i søk på hovedsiden. Fant aldri kort nummer 1. Dette er nå rettet.

Noe FONTDATA manglet på utskrift av hele kort. Rettet.

NY utskriftmodul for etiketter er ferdig. Nå kan du skrive ut egne etiketter. Kjempefint til blant annet filmer og brev.

Rettet språk i velg felt-vinduet.

Utskrifts-vindu er forbedret.

Rettet feil når man klikket på marker dette kort i popup-vindu. Kortet ble markert, men det vistes ikke nederst på skjermen. Rettet.

Informasjon vinduet er kraftig oppdatert, til å inneholde opplysninger om hvilke database relaterte filer programmet benytter seg av.

Rettet forhold når nytt databasefelt legges til på redigering av kort-visning-utseende.

Ny versjon av Min Database for Windows v1.4

Første flerspråklige versjon ferdig. Denne versjonen er på Engelsk og Norsk. Flerspråklig installer også laget ferdig. Det virker som det norske shareware markedet er mikroskopisk, derfor så raskt en engelsk versjon. Vi har strevet veldig med å få en Engelsk versjon oppe og gå hurtig.

Rettet et forhold med utskrift av logiske felt (utskrift gir nå Ja/Nei (Yes og No i den engelske versjonen) og ikke lenger T/F). Dette gjelder alle utskrifter.

Feil i summér rutinen på popup-vinduet til markering av kort rettet.

Noen små feil er rettet og korrigeringer er gjort i programmet for å bedre stabilitet og ytelse.

Søkefunksjonen på hovedsiden til Min Database er kraftig oppdatert og fungerer nå likt både for liste/ -og kortvisning. Det er nå også mulig i kortvisning å forsette søket med å trykke flere ganger på enter-tasten, for å gå gjennom hele databasen med søkekriteriet ditt.

Min Database er nå signet med Code Signing Certificate fra utgiver (Morten Steenberg). Dette gir deg en trygghet på at programmet du henter virkelig er fra programvareutvikler.

Objekt egenskaper tilhørende side-visning oppdaterer elementer mer riktig nå.

Rettet forhold i avansert utskrift (vindu). Bedre kontroll på de forskjellige felttypene.

MetaTags JOBB,DD,KL,SIDENR,DBFNAVN,FELTNR,REGNAVN,REGFIRMA har endret navn til JOB,DATE,TIME, PAGENO, DBFNAME, FIELD, REGNAME og REGCOMP. Dette burde ikke merkes nevneverdig, men har du et omfattende side-utskrifts skjema må du enten slette PRT filen tilhørende databasen, så en ny standardfil blir laget eller endre MetaTags [%FELTNR...] til [%FIELD...] i den du allerede bruker.

Søkevinduet har forbedret funksjonalitet. Rettet mangel på felttype-formatering på de siste 2 feltene.

Logg vindu er blitt bredere , slik at all informasjon vises.

Ny versjon av Min Database for Windows v1.3

HOTFIX - Rettet feil som gjør at programmet ikke starter hvis annen prosess på maskinen har samme navn som Min Database (feilen skjer kun under spesielle forhold, men det er valgt å lage en oppdatering).
Rettet forhold med små bokstaver i feltnavn på xbase kompatible databasefiler.

Ny versjon av Min Database for Windows v1.2

Rettet en god del forhold knyttet til editering i listevisning som ikke var rett.
Rettet feil knyttet til bilder i sidevisning. Lagrer ikke lenger path til bilde, hvis bilde ligger i samme mappe som databasefilen er (dette gir muligheten til å flytte databaser med bilder meget enklere).
Demonstrasjons databasen er nå lagt inn i installasjonsprogrammet. Dette for å gjøre programmet enklere å forstå, spesielt for personer som aldri har benyttet en database før.

Ny versjon av Min Database for Windows v1.1

En god del forbedringer av det visuelle i programmet.
Rettet feil i installasjonsprogrammet.
Rettet feil at knapperad var aktiv når ingen database var åpen.
Peker i editorfelt på liste-visning er rettet til "editor/EDITOR" som indikerer om det finnes innehold eller ikke i et editorfelt.

Første versjon av Min Database for Windows 1.0

Første versjon av programmet Min Database ser dagens lys.
Vi håper mange vil finne programmet nyttig og brukervennlig.
Visse kosmetiske feil og skrivefeil finnes er kjent og vil bli rettet på så snart som mulig.
 You are at: