My Image
MiniBase.org
Welcome to MiniBase.org
Site logo
Site logo
Generelt

Min Dagbok for Mac = Sant

Snart kan du benytte Min Dagbok for Windows på din Mac.

Arbeidet med en hybrid-versjon av Min Dagbok for Windows tilpasset Mac er påbegynt. Vi har fått mange spørsmål om det finnes en Mac-utgave. Denne utgaven vil bli 100% identisk til Windows-versjonen. Det vil kun bli laget et «skall» utenpå Windows-versjonen, slik at programmet kan kjøres på en Mac.

demobilde1

Fordelen med denne versjonen er at du kan kopiere inn din gamle database og beholde alt du eventuelt måtte ha lageret på en Windows-versjon. Det vil også være mulig å «flytte» mellom både Mac- og Windows utgaven (og motsatt), hvis du ønsker dette.

Programmet blir testet med OSX v10.9 (Mavericks). Det gis ingen garanti for stabiliteten til OSX utgaven, da det vil bli benyttet et tredjeparts program (Wine) pakket inn i Mac-versjonen av programmet. Men copyright og brukerregistrering følger våre vanlige krav, en lisens til en maskin. Mac-utgaven vil bli ansett som eksperimentell, på nåværende stadie.

- Det er et ønske at Mac-brukere også skal ha muligheten til å benytte Min Dagbok.
- Lisensnøkkel vil passe både til Windows- og Mac utgaven.

Selve programmet blir større på harddisken din og downloade for første gang. Vedrørende hastigheten, merkelig nok, virker det som Mac utgaven er raskere, tildels meget raskere.

Følg med.

Velkommen til nye hjemmesider på MiniBase.Org

MiniBase.Org har fått en ansiktløftning og helt nye hjemmesider er laget. Vi håper du liker de nye sidene. Oppdateringer følger.

Hjemmesidene til programmet Min Database for Windows (som nå har egne hjemmesider på mindatabase.com) skal etter planen flyttes over til MiniBase.Org i løpet av året. Du kan allerede nå downloade og kjøpe programmet her på til MiniBase.Org

minibase.org ser dagens lys

Velkommen til minibase.org
Jeg ønsker dere alle velkommen til minibase.org.

Vennlig hilsen
Morten Steenberg
programvareutvikler
 You are at: